Šolske potrebščine – obvestilo za starše

  Spoštovani starši! Na povezavi https://www.kopija-nova.si/os?pmr=2g&pmid=rlgi3qesh4x1 je objavljen seznam delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin, ki jih bodo učenci Osnovne šole Brežice potrebovali pri pouku v šolskem letu 2020/2021. Šolske...

Ugovor na zaključno oceno

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583 V. UGOVOR NA ZAKLJUČNO OCENO 34. člen (ugovor na zaključno oceno) Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob koncu...