ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAPOSLENIH NA ŠOLI

RAVNATELJICA: dr. Mateja Hadler

POMOČNICI RAVNATELJICE: Nevenka Sreš, Lidija Lampe

TAJNICA: Božena Šober

RAČUNOVODKINJA: Snježana Zakšek

KNJIGOVODKINJI: Tanja Vogrinc, Marija Zagmajster

ADMINISTRATORKA: Kristina Gramc

VODJA ŠOLSKE PREHRANE: Julijana Medvešek

ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE: Jadranka Čabraja, Ivanka Stojanović, Lidija Povh, Marjetka Blatnik (delež)

KNJIŽNIČARKI: Anja Kralj, Sara Jakopič

UČITELJICE ZA INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO POMOČ: Darja Kalin, Melita Zagorc Vegelj, Sabina Dobršek Mladkovič, Aleksandra Slak, Anita Ratkajec, Teja Bradač, Marjetka Blatnik, Nina Ozebek, Nina Božičnik Kozole, Irena Koprivnjak

MOBILNA UČITELJICA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ: Doroteja Bajc

Strokovne delavke za izvajanje dodatne strokovne pomoči: Nina Božičnik Kozole (vodja aktiva), Aleksandra Slak, Anita Ratkajec, Nina Ozebek, Lidija Povh, Sabina Dobršek Mladkovič, Darja Kalin, Teja Bradač, Melita Zagorc Vegelj, Marjetka Blatnik, Irena Koprivnjak

Delavke za pomoč učencem s posebnimi potrebami: Anita Medvešek (vodja), Marija Zagmajster, Jerica Kučič, Leja Kaudek, Polonca Žibert, Sabina Žibert Kunšek, Adrijana Novak, Anja Zorko, Urška Najžar, Maja Gregl, Barbara Peklar

Delavci v kuhinji: Andreja Gramc (vodja), Martina Hribar, Nermina Prah, Dušan Maznik, Olga Franko, Jolanda Jagodič, Stanka Suban, Aleš Ogorevc, Jožica Bradule, Sara Grahek

Hišnik, voznik in vzdrževalec: Dušan Prah, Andrej Račič, Janko Medvešek (polovični delovni čas), Simon Koler (polovični delovni čas)

Čistilke: Dževahira Hodžić (vodja), Mirela Lipičar, Ana Zlatić, Bojana Divjak (polovični delovni čas), Vira Lokar, Damir Mušić, Jožica Pšeničnik, Andreja Zorič, Melita Denžič (polovični delovni čas), Melita Žakelj, Mara Kitanska

Dostopnost