Spoštovani starši!

 

Vabim vas, da skupaj z otrokom, ki bo naslednje šolsko leto sedmošolec, razmislite in se pogovorite z njim o vključitvi k pouku drugega tujega jezika NEMŠČINA,

ki ga bomo na Osnovni šoli Brežice izvajali v okviru obveznih predmetov v sedmem razredu.

 

Drugi tuji jezik nemščina v tretjem triletju izvajamo na Osnovni šoli Brežice že dve leti, in sicer v okviru poskusa »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli«. Devetošolci ga bodo letos deležni že tretjič.

 

Letos žal ne morem pripraviti za vas, spoštovani starši, predstavitve na roditeljskem sestanku, zato se obračam na vas in na otroka po tej poti.

 

Pouk predmeta drugi tuji jezik NEMŠČINA obsega 2 uri na teden in je ocenjen. Za primerjavo naj povem, da zahtevnost ni enaka kot pri pouku prvega tujega jezika (angleščina), ampak je prilagojena stopnji znanja vključenih učencev. K predmetu se lahko vključi učenec, ki je v drugem triletju že obiskoval pouk nemščine in tudi tisti, ki nemščine še ni poslušal. Oba bosta pridobila in napredovala. Če bi bil učenec ob koncu šolskega leta zaradi različnih razlogov negativno ocenjen pri drugem tujem jeziku NEMŠČINA, se mu ta negativna ocena ne bi vpisala v spričevalo.

 

Menim, da je to odlična priložnost, da se otrok seznani še z enim tujim jezikom, ki mu bo gotovo koristil v srednji šoli in življenju nasploh. Če se bo otrok odločil za obiskovanje drugega tujega jezika NEMŠČINA, ga je dolžan obiskovati vsa tri leta (do konca osnovne šole). Naj povem še to, da nemščine I kot izbirnega predmeta v 7. razredu v šolskem letu 2020/21 ne bomo izvajali.

V nadaljevanju sem za lažje razumevanje pripravila shematično predstavitev, kaj poskus RaP zajema. Upam, da vam bo v pomoč.

 

Spoštovani starši, dragi učenec, učenka!

Posredovali vam bomo spletno prijavnico, kjer boste izrazili svojo željo po vključitvi k predmetu drugi tuji jezik NEMŠČINA v 7. razredu. Vabim vas k temeljitemu razmisleku in vključitvi.

 

Za dodatne informacije me lahko kontaktirate na telefon 040 842504 ali ePošto marija.lupsina@guest.arnes.si ali se obrnete na učiteljico nemščine Katarino Lapuh, ki je dosegljiva na katarina.lapuh@gmail.com ali 040 190 493.

 

Lepo vas pozdravljam in želim, da ostanete zdravi.

Mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica

Dostopnost