Spoštovani starši in učenci.

Zdrava prehrana je sestavni del zdravega načina življenja, ki je pogoj za ohranjanje in krepitev zdravja. Ker je šolska prehrana pomemben del vzgojno-izobraževalnega dela naše šole, nam bo pri načrtovanju našega dela v prihodnjem šolskem letu v pomoč tudi vaša ocena zadovoljstva s šolsko prehrano, zato vas vabimo, da v času od 12. 5. 2022 do 3. 6. 2022 odgovorite na naš anketni vprašalnik o zadovoljstvu s šolsko prehrano.

ANKETA ZA STARŠE

ANKETA ZA UČENCE

Dostopnost