Izbirni predmeti v devetletni osnovni šoli so priložnost, da učenci izberejo del predmetov iz predmetnika po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti pa tudi bodoče poklicne odločitve. Učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje iz predmetnih področij, ki jih zanimajo. Večina izbirnih predmetov je enournih (izvajajo se enkrat tedensko po 1 uro), izjema so tuji jeziki (2 uri na teden).

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov 2024/2025

 

Osnovna šola Brežice ponuja v okviru razširjenega programa (RaP) v šolskem letu 2024/2025 v 4., 5. in 6. razredu naslednje dejavnosti (umetnost, nemščino, italijanščino, kitajščino, računalništvo, šport in tehniko).
Posameznim RaP dejavnostim je namenjena ena ura na teden, razen nemščini, italijanščini in kitajščini sta namenjeni dve uri na teden. Učenec lahko v okviru razširjenega programa izbere največ dve uri tedensko; izbere lahko tudi samo eno uro ali pa dejavnosti sploh ne izbere.
Če učenec izbere dejavnost, postane zanj obiskovanje te dejavnosti v tekočem šolskem letu obvezno. Dejavnosti se v RaP-u NE ocenjujejo.

Predstavitev RAP neobveznih izbirnih predmetov 2024/2025

Dostopnost