Dejavnosti v projektu

Analiza stanja zaposlenih in učencev šole z orodjem SELFIE

V juniju 2022 so strokovni delavci šole ter učenci 4., 6. in 9. razredov uporabili orodje SELFIE, ki šoli omogoča analizo uporabe digitalnih tehnologij za podporo poučevanju in učenju.

Po področjih smo natančno analizirali rezultate vprašalnikov. Določili smo uspešnejša cilja in analizirali vzroke za tak rezultat ter naredili načrt za naprej, da ohranimo oz. izboljšamo tak rezultat.

Določili smo dva cilja, kjer so rezultati najnižji in tudi vidimo potrebo po izboljšanju teh področij.

Prvi močnejši cilj glede na specifikacijo vprašalnika je:

A3: Novi načini poučevanja, saj imamo na šoli podporo pri preskušanju novih načinov poučevanja z digitalnimi tehnologijami. Vodstvo nas podpira pri izobraževanjih, težava so le plačljivi programi, zato se bomo osredotočili na storitve, ki so brezplačne.

Drugi močnejši cilj glede na specifikacijo vprašalnika je:

E4: Komuniciranje s šolsko skupnostjo, saj na šoli uspešno uporabljamo digitalno tehnologijo za komunikacijo, povezano s šolo. Dobro prakso smo že pred leti uvedli z vpeljavo urejanja skupnih dokumentov, koledarjev ipd. pri šolskem delu strokovnih delavcev, saj so v tak način dela vpeti vsi strokovni delavci.

Postavki, cilja, kjer vidimo možnost napredka, sta:

1) G1: Vrednotenje spretnosti, kjer učitelji uporabljamo digitalne tehnologije za preverjanje in vrednotenje zmožnosti učencev. Ta cilj želimo povezati s cilji formativnega spremljanja. Pomembno je, da nadgrajujemo spretnosti učencev od 1. razreda dalje in o tem, katere spretnosti so učenci usvojili, obveščamo ostale učitelje v višjih razredih. Velik izziv nam povzroča čas, namenjen usposabljanju učiteljev, saj smo delavci šole vpeti smo v mnogo aktivnosti, projektov … Želimo si povezati učitelje, ki formativno spremljanje suvereno uporabljajo pri pouku, z drugimi učitelji, ki potrebujejo podporo na tem področju. Želimo si poiskati, preizkusiti in narediti seznam aplikacij, spletnih strani, ki olajšajo delo učitelja pri preverjanju in vrednotenju zmožnosti učencev. Želimo si, da bi sčasoma učenci samostojno spremljali svoje delo ob vodenju učitelja.

2) E2: Izdelovanje digitalnih virov, kjer učitelji izdelujemo digitalne vsebine, ki so v pomoč pri poučevanju. Želimo si ustvariti učečo se skupnost učiteljev, ki bodo izvajali delavnice za učitelje ter nadarjene učence, saj vidimo tu potencial, da bi ti opolnomočeni učenci lahko bili podpora sošolcem ter tudi učiteljem. Želimo si pripraviti seznam aplikacij ter programov, ki so smiselni za določeno aktivnost. Spodbujali bomo medpredmetno sodelovanje ter naredili načrt spretnosti, katere želimo sistematično graditi od 1. do 9. razreda.

 

Sodelovanje s starši

Na šoli že vrsto let organiziramo delavnice tudi za starše. Običajno na temo varne rabe interneta in naprav. Informiramo jih o aktualnih temah na tem področju.

Aktualno – oddaja za mladostnike na Neodvisen.TV

Vabilo k ogledu oddaje o digitalnih pasteh

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

https://www.osbrezice.si/2022/04/11/spletni-pogovor-o-spletnem-nasilju/ 

4. strokovni posvet v sklopu serije dogodkov o digitalnih pravicah otrok

Spletni seminar za starše: pornografija na spletu in njen vpliv na otroke in mladostnike

 

Ostale aktivnosti

OŠ Brežice prejela status evropske »digitalne šole« za odličnost pri digitalnem poučevanju in učenju

Sodelovanje na največjem spletnem kvizu o varni rabi interneta na svetu

 

Dostopnost