Organizacijska shema

<- nazaj

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAPOSLENIH NA ŠOLI

RAVNATELJICA: dr. Mateja Hadler

POMOČNICI RAVNATELJICE: Nevenka Sreš, Lidija Lampe

TAJNICA: Božena Šober

RAČUNOVODKINJA: Snježana Zakšek

KNJIGOVODKINJI: Tanja Vogrinc, Marija Zagmajster

ADMINISTRATORKA: Kristina Gramc

VODJA ŠOLSKE PREHRANE: Julijana Medvešek

ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE: Jadranka Čabraja, Ivanka Stojanović, Lidija Povh,

Marjetka Blatnik (delež)

KNJIŽNIČARKI: Anja Kralj, Sara Jakopič

UČITELJICE ZA INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO POMOČ: Darja Kalin, Melita Zagorc Vegelj, Sabina Dobršek Mladkovič, Aleksandra Slak, Anita Ratkajec, Teja Bradač, Marjetka Blatnik, Nina Ozebek, Nina Božičnik Kozole, Irena Koprivnjak

MOBILNA UČITELJICA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ: Doroteja Bajc

Strokovne delavke za izvajanje dodatne strokovne pomoči: Nina Božičnik Kozole (vodja aktiva), Aleksandra Slak, Anita Ratkajec, Nina Ozebek, Lidija Povh, Sabina Dobršek Mladkovič, Darja Kalin, Teja Bradač, Melita Zagorc Vegelj, Marjetka Blatnik, Irena Koprivnjak

● Delavke za pomoč učencem s posebnimi potrebami: Anita Medvešek (vodja), Marija Zagmajster, Jerica Kučič, Leja Kaudek, Polonca Žibert, Sabina Žibert Kunšek, Adrijana Novak, Anja Zorko, Urška Najžar, Maja Gregl, Barbara Peklar

● Delavci v kuhinji: Andreja Gramc (vodja), Martina Hribar, Nermina Prah, Dušan Maznik, Olga Franko, Jolanda Jagodič, Stanka Suban, Aleš Ogorevc, Jožica Bradule, Sara Grahek

● Hišnik, voznik in vzdrževalec: Dušan Prah, Andrej Račič, Janko Medvešek (polovični delovni čas), Simon Koler (polovični delovni čas)

● Čistilke: Dževahira Hodžić (vodja), Mirela Lipičar, Ana Zlatić, Bojana Divjak (polovični delovni čas), Vira Lokar, Damir Mušić, Jožica Pšeničnik, Andreja Zorič, Melita Denžič (polovični delovni čas), Melita Žakelj, Mara Kitanska

Dostopnost